top of page

Begrippenlijst van AI-termen


Begrippenlijst AI termen
AI begrippen lijst

Wat is kunstmatige intelligentie (AI)?

Kunstmatige intelligentie, de breedste term van de drie, wordt gebruikt om machines te classificeren die menselijke intelligentie en menselijke cognitieve functies zoals probleemoplossing en leren nabootsen. AI maakt gebruik van voorspellingen en automatisering om complexe taken die mensen in het verleden hebben uitgevoerd, zoals

gezichts- en spraakherkenning, besluitvorming en vertaling, te optimaliseren en op te lossen.Nieuwe woorden uit de tech wereld


Machine learning

Machine learning is een deelgebied van kunstmatige intelligentie die optimalisatie mogelijk maakt. Als het correct is ingesteld, helpt het voorspellingen te doen die de fouten die voortkomen uit alleen maar raden tot een minimum beperken. Bedrijven als Amazon gebruiken bijvoorbeeld machine learning om producten aan te bevelen aan een specifieke klant op basis van wat ze eerder hebben bekeken en gekocht.

Deep learning Deep learning is een subveld van machine learning. Deep learning wordt gebaseerd op kunstmatige neurale netwerken. Deep learning stelt computers in staat om nieuwe dingen te leren van grote hoeveelheden data. Voorbeelden zijn beeldherkenning, spraakherkenning, spelen van bordspel programma’s of vertalingen. Deep learning is slechts een term om bepaalde soorten neurale netwerken en gerelateerde algoritmen te beschrijven die vaak onbewerkte invoergegevens verbruiken. Neurale netwerken Deep learning richt zich op machine learning technieken door de inzet van diepe neurale netwerken bestaande uit meerdere lagen neuronen. Neurale netwerken zijn ontworpen naar analogie van het biologische brein, ofwel extreem uitgebreide en onderling verbonden netwerken van neuronen. Deze neurale netwerken weerspiegelen het gedrag van het menselijk brein (een biologisch neuraal netwerk), waardoor computerprogramma’s patronen kunnen herkennen en veelvoorkomende problemen op het gebied van kunstmatige intelligentie, machine learning en deep learning kunnen oplossen.

Algoritme

Een algoritme is een eindige reeks regels die een computersysteem volgt om een bepaalde taak uit te voeren. Het is een soort programma dat op een gegeven moment stopt en niet oneindig doorwerkt. Een algoritme kan bijvoorbeeld een reeks wiskundige stappen zijn om een bepaalde variabele te berekenen. Ze kunnen ook worden ontworpen voor complexere taken, zoals beslissen welke content moet worden gepromoot op iemands for you page op sociale media.


Big data

Big data verwijst naar datasets die zo groot of complex zijn dat normale dataverwerkingssoftware ze niet kunnen verwerken. Dit is de sleutel tot de kracht van technologieën zoals LLMs, waarvan de trainingsdata bestaan uit enorme hoeveelheden tekst.


ChatGPT

ChatGPT is een door OpenAI ontwikkelde chatbot die werd uitgebracht op 30 november 2022. De tool is gebaseerd op LLM-technologie en verfijnd met RLHF.

ChatGPT is een enorm succes en is naar verluidt de snelst groeiende applicatie aller tijden geworden. De tool wordt gezien als een grote stap voorwaarts in AI-technologie en heeft het onderwerp AI-writing onder de aandacht van het publiek gebracht.


Generative AI

Generative AI verwijst naar AI-systemen die tekst, afbeeldingen, video, audio of andere media genereren als reactie op prompts van de gebruiker. Hieronder vallen chatbots zoals ChatGPT, beeldgeneratoren zoals Midjourney, videogeneratoren, muziekgeneratoren, et cetera.


Large language model (LLM)

Een large language model (LLM) of groot taalmodel is een neuraal netwerk met een groot aantal (meestal miljarden) parameters, waarbij grote hoeveelheden tekst worden gebruikt als trainingsdata. Het is momenteel een zeer populaire benadering van onderzoek naar natural language processing (NLP).

LLM’s worden eerder getraind voor algemene doeleinden dan voor specifieke taken. Ze blijken goed te functioneren vanwege de grote hoeveelheden data die bij hun training worden gebruikt, vertonen diverse emergent behaviors en kunnen zeer geavanceerde reacties produceren.


OpenAI

OpenAI is een groot AI-onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijf. Het heeft populaire tools uitgebracht, waaronder ChatGPT en DALL-E, en het ontwikkelde de generative pre-trained transformer-technologie achter deze tools.

Het bedrijf werd in 2015 opgericht door Ilya Sutskever, Greg Brockman, Sam Altman en Elon Musk (die niet langer betrokken is). De huidige CEO is Sam Altman. OpenAI begon als een non-profit, maar ging in 2019 over naar for-profit.


Prompt

Een prompt is de (tekstuele) input van de gebruiker waarop een generatief AI-model (zoals ChatGPT) reageert. De ontwikkeling van duidelijke prompts die nuttige resultaten opleveren en ongewenste uitkomsten vermijden wordt prompt engineering genoemd.

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page